Heldigvis så begynner katt å få høyere verdi i samfunnet, som hunder.

Det betyr at flere og flere sørger for å chippe (ID-merke) katten sin. De følger opp med årlige dyrlegebesøk og sørger for vaksiner og helsesjekk. De fleste velger å kastrere kattene sine for å forhindre at de får barn.

Flere og flere vurderer også å kjøpe rasekatt, istedenfor en huskatt.

For meg så er det ikke så viktig om man kjøper rasekatt istedenfor en huskatt - men det viktigste er at du tenker over hva du kjøper, og hvor du kjøper fra. Samt hva som følger med kjøpet.

I Korona-perioden så vi at det flommet over av katter på Finn.no og kattene ble solgt. Flere og flere huskatter har nå fått en pris på seg (altså de gis ikke lenger bort gratis - med noen unntak), og flere og flere "mix" av diverse raser blir annonsert til høye summer.

Det min intensjon med denne artikkelen er å informere om viktigheten av forskjellen mellom huskatt og en "ekte" rasekatt.

En rasekatt har alltid papirene sine i orden!

Kjøper man en "vaskekte" rasekatt så skal følgende være med katten:

  • Original stamtavle fra forbundet FIFé (eller underorganisasjon - som i Norge er NRR). Noen forbund praktiserer ikke dette, så sjekk eventuelt med forbund du kjøper katt fra.
  • Helseattest som ikke er eldre enn 14 dager
  • Kjøpekontrakt - gjerne NRRs standardkontrakt for kjøp og salg av katt
  • Helsebok - med kattens grunnvaksiner (x2)
  • ID merke - Chip

Kjøper du en huskatt så anbefaler jeg å vurdere pris mot hva du får for prisen.

Ber selger deg om en sum som er høyere enn 2000,- så burde følgende følge med:

  • ID merke - Chip
  • Helsebok - med kattens grunnvaksiner (x2)
  • Gjerne en kontrakt med selger

Kjøper du en katt som er "mix" av for eksempel Norsk Skogkatt og Perser - så er dette det samme som en huskatt. Her vil du ikke få med noen stamtavle. Men det er likevel riktig at du evt må betale, men ikke i dyre dommer.

Kostnad for en rasekatt

En rasekattunge selges i Norge for mellom ca 10.000 og 20.000 (stort sett - kommer an på rasen) - og det kommer an på om de selges til kos/utstilling eller videre avl.

Rasekattunger koster såpass mye fordi en oppdretter som er medlem av at forbund som har rett til å utstede stamtavle også har krav til foreldrekattene, helsesjekker og annet.

En seriøs oppdretter bruker tid og penger på å gjøre gode vurderinger og kjøp av avls-katter. Gjerne reiser de rundt i hele verden for å hente en katt som passer den planen en oppdretter har for oppdrettet sitt. Innkjøp av avlskatter er ikke billig. Helsetestene som følger med er ikke billig. 

En "oppdretter" av en mix bruker sjelden de samme ressursene på sine katter. Ofte har de kjøpt rasekatt av en oppdretter med avtale om at katten skal kastreres. Istedenfor så bryter kjøper avtalen og avler huskatter på katten(e) og selger de i dyre dommer - og som friskere enn en vanlig rasekatt. Det er ingen bevis eller studier som sier at en huskatt/mix av raser er sunnere enn en rasekatt med lav inneavls-grad.

Så husk det, når du skal kjøpe en huskatt, mix eller en rasekatt - det du betaler for katten bør reflekteres i arbeidet som ligger bak. 

Har du spørsmål om huskatt vs rasekatt, ta gjerne kontakt! Jeg er like glad i min huskatt som jeg er i mine rasekatter, så jeg skal ikke overtale deg til det ene eller det andre. Men jeg guider gjerne i forhold til hva du som katteungekjøper burde tenke på.

Lykke til med pusekjøp!

Share This Article

Forrige artikkel

January 14, 2023 • 1:31PM

Neste artikkel

January 17, 2023 • 1:20PM

From Our Blog